Vacature algemeen coördinator

Graffiti vzw geeft kinderen en jongeren een experimenteerplek om zich op verschillende creatieve manieren uit te drukken. Wij organiseren en begeleiden workshop, tours, trajecten en projecten binnen de disciplines graffiti, muziek, beeld en grafiek, zowel in huis als op locatie bij jeugddiensten, cultuurcentra, doelgroepenorganisaties in Vlaanderen, Brussel én internationaal. Zo krijgen kinderen en jongeren een stem in het publieke debat en bouwen we als jeugdwerkorganisatie mee aan een open en democratische samenleving. 

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie in hart en nieren. We laten vrijwilligers meedenken en beslissen in alle facetten van onze werking en ondersteunen hen waar nodig. We kozen  voor kritisch burgerschap als rode draad doorheen de huidige beleidsnota (2022-2025) en de uitdaging voor de volgende staat al klaar!

Wij zijn op zoek naar een algemene coördinator voor het realiseren van een succesvolle landelijke jeugdwerking in Vlaanderen. Je staat in voor de inhoudelijke en zakelijke leiding en het personeelsbeleid.

 

FUNCTIE-INHOUD

Beleidsmatig werk

 • Je bewaakt de missie en visie in alles wat Graffiti vzw doet.
 • Vanuit samen- en inspraak met het team en vrijwilligers zet je mee de koers uit voor Graffiti vzw.
  • Je ademt kritisch burgerschap in en uit
 • Je stelt beleidsnota’s, jaarplanningen en voortgangsrapporten op en je bewaakt de uitvoering ervan.
 • Je brengt verslag uit aan  de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering en je bent de schakel tussen deze beleidsorganen en het team. 

Coaching en dagelijkse werking

 • Je informeert, begeleidt en stuurt het team aan met een uitgesproken coachende en motiverende attitude tijdens teamvergaderingen en bijhorende werkoverleggen en functioneringsgesprekken. 
 • Je hebt een luisterend oor voor de teamleden en hebt de nodige aandacht voor hun ontwikkeling en groei 
  • Waarderend leiderschap is je tweede huid
 • Je staat in voor de bescherming van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers (integriteitsbeleid)
 • Je evalueert en stuurt de dagelijkse werking en introduceert waar nodig nieuwe processen of systemen.
 • Je staat in voor de aanwerving, selectie en evaluatie van de medewerkers en bestuursleden

Zakelijke leiding

 • Je stippelt samen met de Raad van Bestuur en de financieel medewerker het financieel beleid uit.
 • Je zorgt voor de opmaak van de begroting en het financieel verslag, volgt deze op en stuurt bij waar nodig.
  • Aanvullende financiering zoeken prikkelt je
 • Je volgt de actualiteit rond (vzw)wetgeving en personeelsbeleid op
 • Je bent de verantwoordelijke voor het personeelsbeleid, arbeids- & huishoudelijk reglement
 • Je bent verantwoordelijk voor het aankoopbeleid van duurzaam materieel en apparatuur en onderhoud van het gebouw en onderhoudt (zakelijke)contacten met partners en leveranciers, waaronder ook bank- en verzekeringsdiensten
 • Je trekt het samenwerkingsverband ‘G5’ met partners Bataljong en KrisKras vzw.

Externe relaties

 • Je vertegenwoordigt de organisatie in overlegplatformen en de overheden; het Departement Cultuur, Jeugd en Sport, de Commissie Jeugdwerk, Stad Gent…
 • Je bouwt het bestaande  netwerk verder uit met partnerorganisaties, overheden, stakeholders…
  • Je bent een actieve netwerker
    

Jouw kwaliteiten

 • Je beschikt over een diploma hoger onderwijs bachelor of master in een sociale richting in het jeugdwerk
 • Je hebt kennis en vaardigheden om de inhoudelijke en zakelijke leiding van een werking zelfstandig te besturen
  • Enkele jaren leidinggevende ervaring in het jeugdwerk is een duidelijke meerwaarde
 • Je bent teamspeler die anderen inspireert en motiveert, samenwerking en dynamiek uitstraalt
 • Je hebt een groot organisatorisch vermogen: plannen en structureren van de diverse taken en omgaan met deadlines
 • Je bent stressbestendig en beslissingsvaardig
 • Je hebt voeling met jongeren en jeugdwerk
 • Je bent communicatief, sociaal en redactioneel vaardig
 • Je bent (maatschappij)kritisch ingesteld en sociaal geëngageerd
 • Je bent nauwkeurig in administratie en rapportering
 • Je bent discreet en diplomatisch
 • Je bent leergierig en bereid tot het aanleren van nieuwe zaken in functie van de opdrachten
 • Je bent flexibel en bereid tot avond- en weekendwerk
 • Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin en loyaliteit t.o.v. Graffiti vzw

Ons aanbod

 • Een uitdagende werkomgeving met aandacht voor inspraak, met respect voor balans tussen werk en privéleven 
 • Een grote job autonomie
 • Een goede begeleiding en de mogelijkheid tot het volgen van training en opleiding.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een loon volgens barema conform de CAO van PC 329.01: B1a. Bruikbare werkervaring kan in aanmerking genomen worden voor het bepalen van de loonanciënniteit.
 • Een eindejaarspremie (conform cao PC 329.01), gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding en terugbetaling van verplaatsingsonkosten.

Interesse?

Voor inlichtingen over de vacature en job contacteer je Ellen De Grauwe, voorzitter van Graffiti vzw via voorzitter@graffitivzw.be
Je sollicitatie met een gemotiveerde brief, cv en eventuele referenties ontvangen we graag uiterlijk op  6 januari 2023 per mail op het emailadres (voorzitter@graffitivzw.be)


Aan de hand van de brieven wordt een eerste selectie gehouden. Word je geselecteerd, dan contacteren we je binnen de 2 weken voor een eerste kennismaking. Tijdens dat gesprek bespreken we het verdere verloop van de procedure. Kom je niet in aanmerking? Dan krijg je van ons een bericht via mail.

Graffiti project