Memorandum voor onze jeugd in kwetsbare situaties

27 november 2023

Met de lokale verkiezingen op komst bundelen we onze krachten met Gentse partners zoals vzw JONG, vzw Jes, vzw LEJO, LARF!, Averroes en Kinky Star om de principes van dit memorandum te ondersteunen. 

Graffiti zet de laatste jaren in op een aanbod voor kinderen en jongeren in een maatschappelijke kwetsbare positie. We bereiken hen door activiteiten te organiseren in hun buurten en scholen, in detentiecentra en gemeenschapsinstellingen, verspreid over Vlaanderen.

Net als de ondertekenende organisaties van dit memorandum ervaren wij ook obstakels in Gent. We zijn ervan overtuigd dat de negen werkpunten essentieel zijn voor jeugd(welzijns)organisatie, zodat ALLE jongeren in Gent onze werkingen kunnen bereiken en vice versa.

Graffiti vzw, vzw JONG, vzw Jes, vzw LEJO, LARF!, Averroes en Kinky Star
Dit memorandum is opgesteld als een kompas aan de hand van 9 richtingwijzers. Het beoogt een reflectie over uitdagingen en kansen inzake sociale rechtvaardigheid voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.
Foto door (c) AntiArt