Geschiedenis

Samen met het team, oud-leden, vrijwilligers en partners maakten we  een visuele lijn die historische mijlpalen en anekdotes aan elkaar rijgt. Voor wie een tekst best wel wat pak mag hebben, vindt hieronder een iets minder beknopt relaas van onze organisatie:

ORIËNTERING BINNEN HET JEUGDWERK 

Graffiti vzw ontstond in 1991 uit de jongerenafdeling van de Kommunistische Partij, die zich toen omvormde tot een landelijk georganiseerde jeugdvereniging. In de beginjaren was Graffiti vzw een maatschappelijke organisatie binnen het jeugdwerk. Projecten met thema’s als antiracisme, inter-culturaliteit en milieu vormden de basis van de werking. Ook kende Graffiti vzw een sterke media-werking met projecten rond cartoons, poëzie & performance en lokale radio’s. Periodieken en andere publicaties werden gelauwerd met “volgehouden kritische berichtgeving over media aangepast aan het jongerenpubliek”. De herziening van het decreet op het landelijk jeugdwerk (1997-1998) zorgde voor een breuklijn in de organisatie. Het politiek-maatschappelijke element maakte plaats voor jeugdwerk pur sang. De organisatie profileerde zich vanaf 1998 als dienstverlenende vereniging met activiteiten voor kinderen, jongeren en jeugdverenigingen. Ons aanbod veranderde van lezingen, infosessies en uitwisselings-projecten naar workshops, tours, ateliersen projecten waarbij we de deelnemers uitdaagden te experimenteren met creatieve media als graffiti, tekenen, muziek.... 

De kwaliteit van het aanbod is tot op heden een speerpunt in de dagelijkse werking. Jaarlijks evalueren, herwerken en vernieuwen we het activiteitenaanbod grondig, waarbij we voortdurend inspelen op nieuwe tendensen en de noden van de jeugd. Door onze verhuis in 2011 naar de Dampoortstraat hadden we een eigen uitvalsbasis in Gent, en ging een nieuw hoofdstuk van start. We spanden ons in om creatieve initiatieven in onze boeiende buurt op te starten of te ondersteunen. Zo inspireerden we anderen rond creatieve communicatie en werden we ook zelf geïnspireerd. Op die manier ontwikkelde Graffiti vzw zich tot een toegankelijk platform voor creatieve communicatie voor jongeren en jeugdwerkers: een fysieke plek vol inspiratie en informatie, mét ruimte voor experiment. 

In 2015 stelden we onszelf in vraag en herdefinieerden we onze identiteit. Met die kenmerken en de huidige maatschappelijke uitdagingen herschreven we onze missie en stippelden we een nieuwe koers uit. Ons sterk en aantrekkelijk aanbod rond creatieve media voor kinderen, jongeren en jeugdwerkers diepten we uit met de focus op kritisch burgerschap. Door verschillende media aan te reiken, lieten we jong geweld uitspraak doen over wat hen bezighoudt. Tevens versterkten we ons engagement in de buurt en openden een atelier; een open en laagdrempelige plek voor ontmoeting en ontspanning. Ook trokken we het platform voor creatieve communicatie open tot een kenniscentrum voor creatieve media en jeugd(werk), graffiti en streetarten kritisch burgerschap. 

In de toekomst blijven we ons inzetten om de stem van de jongere te laten weerklinken in het maatschappelijk debat, in het bijzonder die van de meest kwetsbare.

GRAFFITI VZW EN ‘GRAFFITI’: EEN HECHTE BAND

Met Graffiti als naam werden we sinds ons ontstaan gecontacteerd door jongeren die geboeid waren door graffiti als cultureel, maatschappelijk en esthetisch fenomeen. Graffiti als communicatievorm groeide uit tot een volwaardige poot binnen onze werking, zowel op het vlak van activiteiten, informatieverzameling als beleidsmatig werk. Dit resulteerde o.m. in verschillende publicaties over het fenomeen graffiti, het uitbouwen van een graffitibibliotheek, het adviseren van steden en gemeentes met betrekking tot graffiti(beleid) en het creëren van ruimte voor graffiteurs door middel van exporuimte, jams en legale spuitmogelijkheden in de stad. 

Ook in de toekomst blijven we inzetten op graffiti en andere kunstvormen in de openbare ruimte. We geven jonge kunstenaars de mogelijkheid om zijn of haar boodschap creatief te vereeuwigen op muren.Zo slopen fysieke muren boodschap per boodschap de spreekwoordelijke barrière tussen straatkunst en haar 
toeschouwers.

VRIJWILLIGERSORGANISATIE

Sinds de herziening van het decreet in 1998 kwam de vrijwilliger meer centraal te staan binnen de werking. Ze zijn de ruggengraat van onze organisatie, en vertegenwoordigd in alle geledingen van onze organisatie. Sindsdien optimaliseren we voortdurend de rekrutering, de opleiding plus coaching,en het behoud van de vrijwilligers. Dankzij de investering in ontmoetingsmomenten tussen vrijwilligers zorgen we voor een grotere binding met onze organisatie, en hebben we een enthousiaste vrijwilligersploeg die ons uitdaagt en voortstuwt.

In de toekomst bouwen we onze vrijwilligerswerking verder uit met extra aandacht voor meer eigenaarschap en het doorgroeien van onze geëngageerde jongeren.