Infosessie beleidsvorming

Wil jij aan het roer van onze organisatie staan?

Besturen is ontmoeten, beslissen en ontspannen. Je krijgt ruimte om te groeien, een onkostenvergoeding en je kan gratis vormingen volgen rond bestuurs- en beleidsgerelateerde zaken.
 

Wat doet een bestuurder?

Het beleid is alles wat te maken heeft met subsidies, onze doelstellingen en de strategie om dat alles te bereiken. De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur zijn onze twee bestuursorganen en bestaan uit… Jawel! Vrijwilligers! Soms starten we een werkgroep op die werkt rond één bepaald aspect, bijvoorbeeld de beleidsnota.

​​​​​De Raad van Bestuur komt ongeveer 6-wekelijks samen en de Algemene Vergadering jaarlijks 2 à 3 keer. Dit in Gent. Daarnaast kan je je engageren in alle andere delen van de organisatie, van werkgroepen, redactiewerk, projectgroepen en begeleiding van activiteiten.

Interesse om Graffiti vzw mee te besturen?
Eén adres: info@graffitivzw.be!

WAT BIEDEN WIJ JOU AAN?

Als vrijwilliger krijg je natuurlijk heel wat in return. We geven je hier de ruimte om te experimenteren, nieuwe dingen te ontdekken, bij te leren en nieuwe mensen ontmoeten! Daarnaast willen we jullie zoveel mogelijk kansen bieden en kansen laten grijpen die je verbonden zijn aan je tijd als vrijwilliger bij ons. 

Maandelijkse organiseren we leuke vrijwilligersactiviteiten. Van een spuitsessie in de grindbakken tot een workshop zeefdrukken tot een uitstapje naar Watou of een kanotocht op de Gentse wateren om afval te vissen, alles kan! We vinden het belangrijk dat er momenten zijn waarop je elkaar kan ontmoeten en ervaringen kan delen. 

Jaarlijks organiseren we inhoudelijke en creatieve vormingen. Via deze momenten proberen we je zoveel mogelijk te ondersteunen en inspireren in je engagement. 

Als vrijwilliger verwerf je een heleboel competenties die niet enkel voor dit vrijwilligerswerk nuttig zijn. Je leert groepen begeleiden en animeren, plannen en organiseren, mee schrijven aan een leuk tijdschrift, mee denken hoe we de organisatie nog beter doen draaien. Jouw creativiteit, techniek en kennis worden aangescherpt, je leert een klantgerichte houding aannemen… Leuk en helemaal gratis.