Integriteitsbeleid (API)

Wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft over grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke/emotionele integriteit, kan daarmee terecht bij het aanspreekpunt integriteit (API) van Graffiti vzw.

Bij Graffiti vzw is Jongerencoach Kaat de API. Wat doet de API? Je hoeft zelf geen slachtoffer of getuige van bepaald gedrag te zijn. Zodra je een vermoeden of een slecht gevoel hebt, kan je contact opnemen met Kaat. De API gaat aan de slag met wat jij vertelt, elke melding wordt serieus genomen. Indien Kaat betrokken is bij de situatie kan je contact opnemen met de coördinator van Graffiti vzw, Stijn. Kaat kan je persoonlijk spreken op kantoor, via kaat@graffitivzw.be of telefonisch via ons vast nummer.