Bridget

Bridget Thielens Lomo is (development) economist in spé en co-founder van de Graffiti COOP, wanna be hip hop dancer en sinds de zomer van 2019 in de ban van street art.

Twee jaar geleden koos ik voor het vak Sociaal en Coöperatief Ondernemen en ik was onmiddellijk verliefd. I always wanted to have a positive impact on the world. Je kan zoveel mensen helpen met deze vormen van ondernemen. Ik was daarom ook enorm dankbaar en gelukkig dat Nine aan mij dacht om stage te lopen bij de COOP. Toen ik 4 jaar was ben ik begonnen met dans van jazz naar streetdance en ik heb ook jaren naar de tekenschool geweest. Dus ik ben toch nog een beetje creatief.  Ik zou graag in een wereld wonen waar iedereen gelijke kansen heeft en gelijk behandelt wordt.

Bridget Thielens