Selma

Selma (zij/haar) zorgt ervoor dat onze back office gestroomlijnd loopt. Ze buigt zich over onze inkomsten en uitgaven. Voor facturen en vergoedingen kan je bij haar terecht!

Selma is daarnaast intercultureel bemiddelaar in bijberoep, of beter gekend: sociaal tolk. Uit haar carrière brengt ze boekhoudkundige ervaring mee.