Graffiti vzw is een experimenteerplek die kinderen en jongeren uitdaagt om van zich te laten horen. Graffiti vzw reikt hen creatieve middelen aan om hun mening naar buiten te brengen over de thema’s die zij belangrijk vinden. Zo krijgen kinderen en jongeren een stem in het publieke debat, en bouwt Graffiti vzw als jeugdwerkorganisatie mee aan een open en democratische samenleving.

Enerzijds werken we dienstverlenend voor organisaties die werken met en voor een jongerenpubliek (jeugddiensten, culturele centra, bibliotheken...). 
We hebben voor hen een aanbod van workshops, tours en ateliers uitgewerkt waarin kinderen en jongeren experimenteren met verschillende vormen van communicatie (verf, tekenen, mode, theater, film, foto, woord en tekst). Tijdens de activiteiten stimuleren we de deelnemers de communicatiemiddelen creatief te gebruiken en zo op zoek te gaan naar een eigen, unieke manier om zich uit te drukken.
Naast bovenstaand aanbod hebben we ruimte voor maatwerk. Daarin kneden we een activiteit uit het vaste aanbod tot een activiteit op maat van de aanvraag en diens doelgroep. Of, werken we coachend rond bepaalde aspecten waar we sterk in zijn: projecten uitwerken en begeleiden, vrijwilligersbeleid en –coaching, graffitibeleid…

Anderzijds bewandelen we samen met een jongerenpubliek een aantal eigen wegen.
We zetten met en door jongeren projectinitiatieven op poten. En sinds de nieuwe beleidsnota werken we participatief aan een eigen buurtatelier – Straatier.

Laat het duidelijk zijn; Graffiti vzw is in haar hart en nieren een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers zetelen in onze bestuursorganen, bevolken de redactie, ondersteunen onze projecten en het buurtatelier én begeleiden de workshops, tours en ateliers.

Vrijwilligers zijn de motor van onze organisatie. Hun expertise, drive en creatieve impulsen zorgen voor het nodige vuur in onze organisatie. Mee werken aan Graffiti vzw kan altijd en overal. Meer info vind je hier.
De carrosserie van Graffiti vzw is opgebouwd uit 11 medewerkers:

Katrien 

vormgevend toppertje,
fabriceert heel mooie logo's, affiches...
ook voor jou!          
 

Babette vervangt Katrien tot eind 
december. Niet gevreesd! 
Ook Babette is een 
vormgevend toppertje! 
vormgever@graffitivzw.be

Ine

buurtprogrammator
met materiaalfetish,
begeleidt en ontwerpt activiteiten
ine@graffitivzw.be

Han

activiteitengoeroe mét spuitspecialisatie,
leidt de graffititrajecten in goede banen
han@graffitivzw.be

Saskia

administratieve klasbak met 
grote liefde voor cijfers en facturen
saskia@graffitivzw.be

 

Zakira

zwiert met zwabbers en sponsen,
om ons te ontdoen van spinnenwebben 
en slonzen


Jessie 

vrijwilligerstrekker 
met textieladoratie,
begeleidt en ontwerpt activiteiten
jessie@graffitivzw.be

Romy 

toegangelijkheidsmadam én redacteur, 
begeleidt en 
ontwerpt activiteiten
romy@graffitivzw.be

Peter 

kapitein 
met beleidsdrift, zet de graffitineuzen 
in dezelfde richting
peter@graffitivzw.be

Wietse 

projectmaestro 
met gevoel voor ritme, 
begeleidt en ontwerpt activiteiten
wietse@graffitivzw.be

Ellen

teletekstwerker, 
houdt de dagelijkse
molen draaiende
ellen@graffitivzw.be

Daisy

zorgt voor mooie graffitipieces bij je thuis
daisy@graffitivzw.be

Graffiti vzw streeft ernaar al haar activiteiten toegankelijk te maken zodat élk kind en élke jongere bij ons kan experimenteren en zich communicatief ontplooien. Daarom bieden wij onze activiteiten aan op maat van jouw doelgroep - met of zonder beperking, taalachterstand, kansengroepen… Wij informeren ons over de noden en behoeften van je doelgroep en stemmen zowel de begeleiding als de activiteit daarop af.


We weten dat onze prijs een drempel kan zijn, daarom werken we met een toegankelijkheidskorting voor organisaties die werken met een specifieke doelgroep. Zo krijg je een korting van 32 euro bij het boeken van een workshop. Als organisatie kan je tegen deze voorwaarden jaarlijks drie activiteiten reserveren.

Zit je zelf met een vormgevingsvraag? Zoek je een goede partner voor het ontwerp van je flyer, magazine, nieuwsbrief of website? Graffiti vzw stelt samen met KrisKras en Bataljong een vormgever te werk voor de eigen communicatietools.

Maar we nemen ook externe opdrachten aan. Daarbij richten we ons vooral op de non-profitsector.

Interesse? Contacteer collega Babette via vormgever@graffitivzw.be voor een kennismakingsgesprek of offerte.

Transparant

Transparant is het papieren magazine van Graffiti vzw. Driemaandelijks schrijft en illustreert een redactioneel groepje vrijwilligers het tijdschrift vakkundig vol.

Op graffitivzw.be/labo/transparant vind je alle publicaties terug.

Op maat van de straat

Krabbels of kunst? Kleur of terreur? Graffiti en street art duiken al jaren op in het straatbeeld. Gehaat of verguisd, geroemd of bejubeld: iedereen heeft er wel een mening over. Maar wat ondernemen steden en gemeenten op vlak van graffiti? Op maat van de straat geeft je een integrale kijk op graffiti en het omgaan ermee.

Voor een korte blik in het boek klik hier.