Wie is Graffiti vzw?

Graffiti vzw bestaat sinds 1991, als landelijk georganiseerde jeugdvereniging. Belangrijke historische feiten hebben een invloed gehad op de werking: van het communisme over de apartheidsstrijd tot diverse decreetwijzigingen, de ontzuiling van het jeugdwerk en de toenemende digitalisering van de maatschappij. In die veranderende omgeving tracht onze organisatie haar eigenheid te bewaren als een open, kritische, ongebonden maar ook professionele medespeler in het Vlaamse jeugdwerk: kritisch voor het nu en inwerkend op de wereld van morgen.

Onze speerpunten

Onze prioriteiten in een notendop.

Graffiti vzw inspireert en ondersteunt de jeugd, in het bijzonder de meest kwetsbare. Om te doen wat ze graag doen. Om te vertellen waar ze voor staan. We bereiken de jeugd uit alle hoeken en groepen in Vlaanderen en bieden hen een zinvolle tijdsbesteding aan. Zodat de jeugd de ontwikkelingskansen krijgt waar ze recht op heeft en zich kan ontplooien. Graffiti vzw biedt een duurzame plek om te groeien.

“Een kind moet zwijgen en luisteren, want de volwassene heeft altijd gelijk.” Tegen dat klassieke kindbeeld gaat Graffiti vzw in. We geven ruimte en tijd aan de stem van de jeugd. We investeren in de stem van de jeugd, in het bijzonder de ongehoorde.

Graffiti vzw daagt de jeugd uit om hun verhaal te vertellen op een creatieve manier. Dat doen we door te experimenteren via het proces-en projectmatig werken aan de hand van kunstvormen en creatieve content.

Graffiti vzw maakt van kinderen en jongeren grote artiesten. Want dat zijn ze allemaal. Groot staat voor groei, zelfvertrouwen en kansen. Het afgewerkt product komt niet op de eerste plaats, wel de weg ernaartoe. Vanuit passie en eigen talenten leggen ze samen een waardevol traject af.

Graffiti vzw bouwde de afgelopen dertig jaar expertise op in het waarderen en ondersteunen van de jeugd in het creatief uiten van hun boodschappen. Graffiti vzw geeft de jeugd ruimte en tijd om ongeremd, kritisch en creatief te zijn!

deelnemers schrijven een raptekst en nemen die op in een mobiele opnamestudio