Maatwerk

Vind je niet wat je zoekt tussen al onze activiteiten? Geen probleem! Dan is maatwerk dé oplossing: activiteiten op maat van jouw organisatie!

Maatwerk is wat Graffiti vzw doet groeien. Door activiteiten of projecten op maat uit te werken, houden we voeling met het werkveld. Via maatwerk ontdekken we nieuwe inzichten in methodieken, spelen we in op nieuwe trends en evoluties en houden we de vinger aan de pols bij wat bij onze doelgroep leeft.


Dus: daag ons uit en stel je vraag!

Wij bekijken aandachtig naar wat je graag met wie wil bereiken, broeden op wat ideeën en doen je een inhoudelijk voorstel waar je geen nee tegen durft zeggen! Daarna bepalen we in samenspraak de financiële en praktische afspraken en werken je vraag op maat uit. Maatwerk vraag je best twee à drie maand op voorhand aan.


Kan het wat concreter? Ja hoor:

Je zoekt een activiteit waarmee je een bepaald thema samen met je jongeren kunt uitwerken. Of je wenst een langdurig traject waarin de deelnemers kunnen toewerken naar een heel specifiek resultaat? Dan sleutelen we aan een bestaande workshop of atelier tot hij volledig aan je wensen voldoet. Hoe ver gaan we daar in? Heel ver! Indien je wenst, boksen we een volledig nieuwe activiteit ineen. Ter illustratie, een voorbeeld:

Actieredactie op maat

In het voorjaar van 2017 vroeg De Kleine Cervantes, de jeugdliteratuurprijs van de Stad Gent, onze hulp. Wij streken met onze aangepaste Actieredactie neer bij de jongerenjury en maakten samen met hen creatieve boekrecensies! Tijdens de workshop werkten we met collage- (tekst als beeld), illustratie- en fototechnieken waarbij ze op geheel unieke manier hun recensies inhoud gaven. Boeken lezen saai? Recensies schrijven lastig? Daar denken wij - en de jonge juryleden – nu anders over!

Je broedt op een project met of door jongeren en zoekt een partner of ondersteuning bij de uitwerking ervan? We broeden je gouden ei graag samen uit! Of je hebt een uitgewerkt project en wenst een bepaald onderdeel uit te besteden? Jij vraagt, wij ontwikkelen passende activiteiten binnen je project! Ter illustratie, een voorbeeld:

Graffitiproject Pigment

Pigment was een intergemeentelijk graffitiproject voor en door jongeren, opgestart door de jeugddiensten van de Hoeilaart, Overijse en Tervuren. De drie gemeenten wensten graffiti uit de gure straatjes van hun steden te halen en hun bewoners bewust te maken van de kracht van graffiti als tool om je creatief te uiten. We sloten samen met de drie gemeenten een overeenkomst voor een periode van 14 maanden waarbinnen wij het project Pigment onder de arm namen. Zo coördineerden we een stuurgroep van jongeren, planden we allerlei activiteiten rond graffiti en street art voor de jongeren uit de Druivenstreek en organiseerden we een grote graffiti-jam. 

Jaarlijks organiseren we een aantal vormingen voor het brede jeugdwerk over de expertise die we in huis hebben: creatief communiceren, kritisch burgerschap, graffiti(beleid) en streetart. Je kunt de inhoud ervan hier nalezen en boeken

Je kunt ook een vorming op maat voor je organisatie aanvragen. We analyseren met welk prangende vraagstuk je zit en maken een vorming waarbij we je kennis bijspijkeren en je probleemstelling oplossen. Naast de informatieoverdracht maken we ook tijd vrij voor vragen en feedback. Ter illustratie, een voorbeeld:

Guerillamarketing op maat

In het voorjaar van 2017 werkten we een sessie guerillamarketing uit voor RADAR, het vormingsweekend van jeugdhuiswerking Formaat.Tijdens de sessie brachten we een mix van kennisoverdracht, praktijk en interactie. Die bundelden we achteraf samen tot een handige lijst tips & tricks die de deelnemers mee naar huis konden nemen.