Een activiteit aanvragen

Om onze missie te volbrengen hebben we een arsenaal aan activiteiten die we aanbieden aan jongeren zelf, en aan spelers in het jeugdwerk. Elke activiteit zien wij als een experimenteerplek. Een ruimte waarbinnen de deelnemers de mogelijkheden van verschillende communicatievormen aftasten. Een canvas waarop kinderen, jongeren en jeugdwerkers zich kunnen uiten.

soorten activiteiten

Met alle activiteiten richten we ons naar groepen deelnemers van maximaal vijftien of twintig man groot. De leeftijden splitsen we op in verschillende categorieën tussen zes en dertig jaar. Geen enkele activiteit vergt een speciale voorkennis of aanleg van de deelnemers. We streven ernaar zoveel mogelijk jongeren te laten proeven van onze activiteiten, met aandacht voor hun eigenheid, achtergrond en identiteit. 

Binnen alle activiteiten is er ruimte voor maatwerk. Maatwerk is wat onze organisatie doet groeien. Vraaggericht activiteiten herwerken of uitbouwen zorgt voor vernieuwing in ons aanbod. Zo ontdekken we nieuwe technieken of methodieken en spelen we in op wat er bij jongeren leeft.

Een workshop is een activiteit van drie uur waarbij de deelnemers kennis maken en experimenteren met een techniek waarmee ze hun stem kunnen laten horen.

Een atelier is een reeks opeenvolgende workshops van drie uur waarbij de focus ligt op verdieping van de techniek en op het procesmatig komen tot een spraakmakend product.

Een tour is een geleide wandeling rond het thema graffiti en streetart die we aan de hand van creatieve methodieken uitdagend en interactief maken. 

De Zwerfkeet is een mobiele opnamestudio die doorheen Vlaanderen rolt en neerstrijkt in wijken met een beperkt cultureel aanbod. De keet triggert jongeren om in groep muziek te maken en teksten te schrijven over wat hen (be)roert. Dit concept verbindt generaties, wijken en muziekgenres

 

Vraag het aan!

Vind via de zoekrobot op de website je activiteit
  • Reserveer je activiteit via de BOEK NU-knop. In het reservatieformulier het je ruimte om maatwerk aan te geven, de doelgroep specifiek te omschrijven of een bepaald thema aan te geven.
  • We bekijken onze agenda, stellen indien nodig wat bijkomende vragen en bevestigen via mail of zoeken samen naar een andere datum.(De prijzen op de website zijn deze voor jeugdwerkorganisatie. Niet-jeugdwerkorganisaties ontvangen daarom ook een offerte).
  • Eens alle inhoudelijke en praktische zaken uitgeklaard zijn, ontvang je een digitaal te ondertekenen contract. De activiteit is geboekt nadat we een getekende overeenkomst ontvangen hebben.


Twee weken voor de activiteit
  • Ontvang je van ons een reminder waarin we alle afspraken overlopen en jij ons veranderingen kunt melden.
  • Ook polsen we naar het aantal inschrijvingen.


Op de dag van de activiteit
  • Zijn we een half uur voor aanvang aanwezig en bereiden de locatie voor op de activiteit.


Na afloop
  • Sturen we binnen de maand een digitale factuur op, samen met een evaluatieformulier waarop je je bevindingen kunt neerpennen.
Joeri Daenen, jeugdconsulent gemeente Zonhoven
Het is de tweede keer dat we de graffitiworkshop bij jullie boeken: de inhoud en structuur vind ik erg sterk aan de cursus.