Missie en visie

Graffiti vzw is een experimenteerplek die jeugd en jeugdwerkers uitdaagt om van zich te laten horen. Door verschillende media aan te reiken, spreekt jong geweld zich uit. Zo wakkeren we kritisch burgerschap aan en bouwen we als jeugdwerkorganisatie mee aan een open en democratische samenleving.

Onze speerpunten

Onze prioriteiten in een notendop.

Graffiti vzw inspireert en ondersteunt de jeugd, in het bijzonder de meest kwetsbare. Om te doen wat ze graag doen. Om te vertellen waar ze voor staan. We bereiken de jeugd uit alle hoeken en groepen in Vlaanderen en bieden hen een zinvolle tijdsbesteding aan. Zodat de jeugd de ontwikkelingskansen krijgt waar ze recht op heeft en zich kan ontplooien. Graffiti vzw biedt een duurzame plek om te groeien.

“Een kind moet zwijgen en luisteren, want de volwassene heeft altijd gelijk.” Tegen dat klassieke kindbeeld gaat Graffiti vzw in. We geven ruimte en tijd aan de stem van de jeugd. We investeren in de stem van de jeugd, in het bijzonder de ongehoorde.

Graffiti vzw daagt de jeugd uit om hun verhaal te vertellen op een creatieve manier. Dat doen we door te experimenteren via het proces-en projectmatig werken aan de hand van kunstvormen en creatieve content.

Graffiti vzw maakt van kinderen en jongeren grote artiesten. Want dat zijn ze allemaal. Groot staat voor groei, zelfvertrouwen en kansen. Het afgewerkt product komt niet op de eerste plaats, wel de weg ernaartoe. Vanuit passie en eigen talenten leggen ze samen een waardevol traject af.

Graffiti vzw bouwde de afgelopen dertig jaar expertise op in het waarderen en ondersteunen van de jeugd in het creatief uiten van hun boodschappen. Graffiti vzw geeft de jeugd ruimte en tijd om ongeremd, kritisch en creatief te zijn!

deelnemers schrijven een raptekst en nemen die op in een mobiele opnamestudio